Vážení členovia SPsS, vzhľadom k pandémii sme sa rozhodli naše tradičné podujatie presunúť do online priestoru a zrealizovať ho v redukovanej forme. Urobíme však všetko preto, aby sme podujatie pripravili odborne zaujímavo tak, aby bolo pre nás všetkých príjemným a obohacujúcicm zážitkom.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nás podporíte Vašou účasťou!

organizačný výbor 


SPss a REFORMA PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI

Slovenská psychiatrická spoločnosť podporuje reformu psychiatrickej starostlivosti. Téme sa dlhodobo aktívne venuje a vyvíja snahy o naštartovanie reformných zmien. Aj jej pričinením sa duševné zdravie stalo pre Vládu SR prioritou a je snaha ho reformovať a podporiť. Vníma, že je to náročný a zodpovedný proces, ktorého sa chce zúčastňovať.

Ďalšie informácie sú v časti stránky Reforma psychiatrickej starostlivosti a Stretnutia expertov.


Otvorený list zástupcom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám zo dňa 31.3.2021 


Pozývame Vás vyplniť dotazník o starostlivosti o duševné zdravie, ktorý je v roku 2021 zameraný na "decision-making styles" a je z dieľne Európskej psychiatrickej spoločnosti.

Dotazník je určený psychiatrom, vypĺňanie zaberie max. 10 minút.


Od 15.2.2021 bola pre psychiatrov zrušená dispenzarizácia pacientov s duševnými poruchami.

Táto povinnosť bola zrušená vyhláškou MZ SR 62/2021 Z. z. s účinnosťou od 15.02.2021, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu." 


10. október je Svetovým dňom duševného zdravia!

Výbor SPsS realizoval k Svetovému dňu duševného zdravia v roku 2020 viacero podujatí. Jedným z nich bol brífing pre novinárov o tom ako písať o duševných poruchách, opätovne sme upozornili na novinársku nezábudku, pretože od vyhlásenia ceny sme nedostali žiadnu nomináciu.
Ďalšími boli online talkshow "Bezhlavo" a "Bez depresie" pre všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť viac o psychiatrickej starostlivosti. Tento rok sme napriek pandémii otvorili virtuálne dvere psychiatrických ambulancií pre tisícky záujemcov.
Podujatia podporili naši partneri, ktorým srdečne ďakujeme! 


Kritériá hodnotenia Novinárskej ceny SPsS - zasielanie podnetov

Termín ukončenia nominácií -  30.09.2021.

 


Prezidentka Zuzana Čaputová sa zaujíma o duševné zdravie. Na svojom profile na Facebooku zverejnila záznam z videokonferencie o duševnom zdraví počas pandémie a o tom ako sa oň starať.


Vážení členovia SPsS, psychiatri a detskí psychiatri,

Ministerstvo zdravotníctva SR v súčasnosti vychádza v ústrety ľuďom, ktorí majú poruchu autistického spektra (PAS). Preukaz PAS, ktorý po novom dostanú, im uľahčí nielen sa identifikovať v kritických situáciách, ale v budúcnosti by im mohli zabezpečiť u lekára, či na úradoch prednostné vyšetrenie a vybavenie. Preukaz vytvorilo MZ SR a vydávať ho budú iba detskí psychiatri a psychiatri.
 
Ako postupovať? Ak ste psychiater alebo detský psychiater, zašlite svoju žiadosť o zaslanie preukazov PAS na adresu pas@health.gov.sk, v predmete správy uveďte „Žiadosť o preukazy PAS“ a v texte napíšte koľko preukazov žiadate zaslať a adresu na ich doručenie. Bližšie informácie nájdte v uzamknutej časti webovej stránky (Preukazy PAS), ktorá je dostupná iba členom SPsS po prihlásení sa.

Dovoľte nám zdieľať s Vami materiály užitočné k manažmentu pandémie COVID-19:


Psychosociálne intervencie pre zdravotníkov počas pandémie COVID-19.

Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť - 6/2020 

Štandardný operačný postup pre ambulantnú starostlivosť psychiatrie a detskej psychiatrie počas pandémie COVID-19, Ver. č. 3/2020/02.11.2020

 Informácie Psychiatrickej sekcie UEMS k pandémii COVID-19 


Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať vyplniť dotazník, ktorého cieľom je preskúmať postoj psychiatrov, detských psychiatrov a lekárov v špecializačnej príprave v psychiatrii a detskej psychiatrii k pacientom a odhaliť vzťah medzi týmto postojom a sociodemografickýcmi údajmi o práci (vyplnenie dotazníka trvá približne 6 minút). Ide o aktivitu vrámci EFPT, údaje budú reprezentovať našu krajinu. Hlavný investigátor pre SR je MUDr. Matúš Virčík, v prípade otázok ho neváhajte kontaktovať.

POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:

 


25. máj 2021: pozvánka a program


Pozvánka na podujatie - prihlásenie abstraktov do 10. mája 2021
Výstup z konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, 5. - 7.9.2019, Bratislava


Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR dňa 19.5.2020 publikoval diskusnú štúdiu Duševné zdravie a verejné financie


Nechodia Vám od nás správy?

Výbor SPsS žiada nových členov SPsS o zaslanie svojej mailovej adresy na vybor.psychiatry@gmail.com, aby mohla s nimi začať prebiehať elektronická komunikácia (v správe uveďte aj svoje celé meno a pracovisko). Ďakujeme!


Úhrada členského príspevku

UPOZORNENIE: Vážení členovia SPsS SLS, prosíme o úhradu členského príspevku na rok 2020. Tým členom, ktorí členský príspevok neuhradili nemôžeme ďalej poskytovať výhody vyplývajúce z ich členstva. V prípade, že Vám nebol doručený šek, informácie o platbe získate na adrese clenska@sls.sk.

Ďakujeme!

Výhody členstva nájdete tu.


OZNAM

Výbor SPsS ponúka pacientskym organizáciám, príp. iným občianskym zruženiam pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce možnosť stať sa pridruženým členom SPsS. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: vybor.psychiatry@gmail.com.


Česká a slovenská psychiatrie

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS oznamuje svojim členom, že majú možnosť požiadať o 50% redukciu z predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie (t.j. 260 Kč = 9,60 Eur) v roku 2021.

Objednávky predplatného vybavuje Galén, e-mail: prihonska@galen.cz.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

V prípade záväzného záujmu kontaktujte, prosím, redakciu časopisu a uveďte, že ste členom SPsS SLS. SPsS nezabezpečuje kontakt s redakciou časopisu. Potrebné je kontaktovať ju individuálne.


Knižné novinky a odporúčané publikácie

Ponuka Vydavateľstva F so zameraním na psychiatriu a psychológiu.

Ponuka Vydavateľstva PORTÁL so zameraním na duševné zdravie a psychické poruchy.

J. Breza, M. Bernadič, Ž. Mácová (ed.): História Slovenskej lekárskej spoločnosti (História SPsS SLS, str. 162-171 a Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie, str. 172-174).

Rajendra KM et al: Child and Adolescent Mental Health a Manual for Medical Officers. To provide care during and after COVID-19 pandemic. 2020


Vybrané podujatia

informácie o ďalších podujatiach sú dostupné v časti Psychiatrické akcie

 

 

 


Ďakujeme partnerom, ktorí podporujú aktivity SPsS:


 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie