Kalendár podujatí SLS 2019

Dovoľujeme si požiadať výbory sekcií a členov SPsS SLS, ktorí majú záujem v roku 2019 organizovať odborné podujatie a zaradiť ho do Kalendára podujatí SLS 2019 o preštudovanie a následné vyplnenie požadovaného dokumentu:

 

Registračný formulár Kalendár podujatí SLS 2019

Metodické pokyny pre organizáciu CME podujatí platné od 01.01.2016

 

Deadline na vyplnenie formulára je 30.11.2018.

Vyplnený formulár zasielajte na adresu vybor.psychiatry@gmail.com (nie priamo na SLS!)

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie