Aktualizovaný zoznam členov SPsS SLS bez mailovej adresy!

Správa o činnosti výboru SPsS SLS, 11. Jún 2015 (.pdf dokument)

Vzhľadom k finančnej náročnosti sme komunikáciu s členmi spoločnosti previedli na elektronickú formu, t.j. na mailovú komunikáciu.

Členovia SPsS SLS, ktorých mailovú adresu evidujeme v našej databáze, obdržali v januári 2016 mail s prihlasovacími údajmi.


Prosíme členov spoločnosti, ktorí nedostali mail s prihlasovacími údajmi, resp. nám neposkytli svoju mailovú adresu, aby tak čo najskôr urobili zaslaním e-mailu na adresu vybor.psychiatry@gmail.com.

Aktualizované: Zoznam členov SPsS SLS, ktorých adresy spoločnosť neeviduje.

 

 

Ďakujeme!

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezident SPsS SLS
 

Informácia pre členov, ktorých SPsS SLS mailovú adresu eviduje, ale ku dňu 31.03.2016 ich SLS neregistruje ako členov, ktorí uhradili členský príspevok pre rok 2016 v našej spoločnosti:

Dňa 10.4.2016 sme Vám zablokovali prístup k uzamknutým častiam našej webovej stránky www.psychiatry.sk. Chceme Vás touto cestou ubezpečiť, že po zaplatení členského príspevku Vám prístupové heslo opätovne vygenerujeme a zašleme. Ďakujeme za pochopenie.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie