Podmienky odoberania časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti,


venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach odoberania časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), ktoré vstúpili do platnosti v r. 2016:

1)    Vydávanie, ako aj distribúciu časopisu zabezpečuje priamo vydavateľstvo Obzor.

2)    Časopis vychádza 4-krát ročne.

3)    Cena jedného čísla časopisu je 2 €. Spolu s poštovnými nákladmi je celoročné predplatné 5 € pre člena a 10 € pre nečlena Sekcie drogových závislostí.

Záujemcovia o časopis môžu zasielať objednávky na predplatné písomne na adresu vydavateľstva:

Obzor, s.r.o.

Špitálska 35

811 08 Bratislava

e-mail: obzor@obzor.sk

 

V objednávke je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu pre doručovanie časopisu, ako aj informáciu, či je objednávateľ členom Sekcie drogových závislostí SPS.

Internetová stránka časopisu uverejňuje plné texty príspevkov s jednoročnou latenciou, abstrakty a obsah čísiel aktuálneho ročníka priebežne. Všetky dostupné texty na stránke sú bez poplatku. Aktuálne informácie nájdete aj na internetovej stránke časopisu http://www.adzpo.sk/index.php/sk/adzpo-informacie-o-predplatnom.

 

List vedúceho redaktora časopisu členom SPsS a čitateľom časopisu (2016). 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie