Kalendár podujatí SLS 2018

Dovoľujeme si požiadať výbory sekcií a členov SPsS SLS, ktorí majú záujem v roku 2018 organizovať odborné podujatie a zaradiť ho do Kalendára podujatí SLS 2018 o preštudovanie a následné vyplnenie požadovaného dokumentu:

 

Registračný formulár Kalendár podujatí SLS 2018

Metodické pokyny pre organizáciu CME podujatí platné od 01.01.2016

 

Deadline na vyplnenie formulára je 31.10.2017.

Vyplnený formulár zasielajte na adresu vybor.psychiatry@gmail.com (nie priamo na SLS!)

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie