Kalendár podujatí SLS 2021 - konečný termín 30.11.2020!

Dovoľujeme si požiadať výbory sekcií a členov SPsS SLS, ktorí majú záujem v roku 2021 organizovať odborné podujatie a zaradiť ho do Kalendára podujatí SLS 2021 o preštudovanie a následné vyplnenie požadovaného dokumentu:

 

Registračný formulár Kalendár podujatí SLS 2021 - prosíme o trpezlivosť, formulár bude čoskoro zverejnený

Metodické pokyny pre organizáciu CME podujatí platné od 01.01.2016

Registračný formulár (tlačivo na vyplnenie)

Deadline na vyplnenie formulára je 30.11.2020.

Vyplnený formulár zasielajte na adresu vybor.psychiatry@gmail.com (nie priamo na SLS!)

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie