Stanoviská Výboru SPsS SLS a hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu k aktuálnym témam

Vážení členovia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia!

Na stránke STANOVISKÁ boli uverejnené 2 nové vyjadrenia Výboru SPsS SLS a hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu k aktuálnym témam. 

Výbor SPsS SLS

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie