Dvorana slávy slovenskej medicíny

Dvorana slávy slovenskej medicíny je projekt, ktorého cieľom je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma a v zahraničí a ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

Do Dvorany slávy slovenskej medicíny boli od roku 2013 uvedené viaceré osobnosti.

Členovia SPsS SLS sa na XII. Slovenskom psychiatrickom zjazde v Košiciach v roku 2016 v tajnom hlasovaní rozhodli o nominácii prof. MUDr. Ivana Žuchu. Pre SPsS SLS je významným ocenením, že Prezídium SLS prijalo túto nomináciu a prof. Žucha bol slávnostne do Dvorany slávy slovenskej medicíny uvedený dňa 19. septembra 2017.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie