Ocenenia SPS SLS

Pocty a ocenenia udelené SPsS SLS od roku 1969

 

Štatút udeľovania pôct a cien SPsS SLS zo dňa 09.11.2017 - Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a Cena profesora Ivana Žuchu.


Aktuálne ocenenia schválené a udelené SPsS SLS v roku 2017


Na 3. Konferencii biologickej psychiatrie, Piešťany 2011 boli udelené ceny za pôvodné publikované práce za rok 2010: 

Cena Karola Matulaya

Riečanský, I. a kol.: Aberrant EEG responses to gamma-frequency visual stimulation in schizophrenia. Schizophrenia Research, 2010, vol. 124, no. 1-3. p. 101,-109

Cena Eugena Guensbergera

Heretik, A.: Forenzná psychológia. Eurokódex 2010, s. 544.


Na IX. Slovenskom psychiatrickom zjazde, Levoča 2010 bola udelená cena za pôvodnú prácu za rok 2009:

Cena Eugena Guensbergera

V. Novotný (editor) a spol. Kapitoly z psychopatológie 2, XII. Guensbergerov deň a iné. Folia psychopatologica Psychoprof s.r.o. Nové Zámky 2009, 92s.


Na XIV. Českom a slovenskom psychiatrickom zjazde,  december 2009, Tále, boli udelené ceny za pôvodné publikované práce za rok 2007:

Cena Karola Matulaya

E. Kolibáš, V. Novotný: Alkohol, drogy a závislosti. Psychické poruchy spojené s užívaním návykových látok. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava, 2007, 260s.

Cena Eugena Guensbergera

Heretik, A., Heretik, A. (eds): Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007, 815 s.

Cena SLS

Forgáčová, Ľ.: Ochrana a podpora duševného zdravia. Prevencia duševných ochorení. Učebný text. Vyd. Slov. zdrav. univerzita v Bratislave, 2007, 184s.


Na VIII. Slovenskom psychiatrickom zjazde v Trnave (jún 2008) boli udelené ceny za pôvodné publikované práce za rok 2005 a 2006:

Cena prof. Ernesta Guensbergera

Novotný V., Heretik A. sr., Heretik A. jr., Pečeňák J., Ritomský A.: EPIA – Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku.

Cena prof. Karola Matulaya

Novotný V., Kolibáš E.: Zmeny EEG aktivity pri liečbe klozapínom. 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie