< späť na zoznam akcií

Vedecko pracovná schôdza Súdno psychiatrickej sekcie - odborný program

4. november 2017, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica


Hlavné témy:

  • Postavenie znalca z aspektu subjektívneho a objektívneho akceptovania významnosti znaleckej činnosti. 
  • Varia.

Odborný program

Prihláška k účasti (pasívnej/aktívnej)

Konečný termín na zasielanie prihlášok: 30.9.2017

Konečný termín na zasielanie abstraktov: 30.9.2017

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie