< späť na zoznam akcií

17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

19.-21.10.2017, Hotel Carlton Bratislava


Hlavná téma: Spoločne za zmenami v psychiatrii (Together for Changes in Psychiatry)

Organizátor: SPsS SLS

Spoluorganizátori: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Psychiatrická společnost ČLS JEP a WPA

Organizačný výbor: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., MUDr. Mária Králová, CSc., doc. MUDr. Martin Anders, PhD., prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, PhD., MUDr. Ivan André, PhD., MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MUDr. Martin Hollý, MUDr. Peter Janík, PhD., MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., MUDr. Marek Zelman

Čestný organizačný výbor: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (predseda), prof. MUDr. Eva Češková, CSc., prof.  PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., prof. MUDr. Klára Látalová, PhD., prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., prof. MUDr. Pavel Mohr, PhD., doc. Ľubica Forgáčová, PhD., doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Dôležité dátumy pre podujatie:

  • prihlasovanie odborných blokov: do 31.3.2017
  • zverejnenie rámcového programu podujatia: 15.4.2017
  • prihlasovanie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov: 15.4.2017 - 31.5.2017
  • registrácia na podujatie:
    • včasná: do 30.6.2017
    • neskorá: od 1.7.2017 do 30.9.2017
    • v čase konania podujatia

Technicko-organizačné zabezpečenie: Berlina, s.r.o.

Podrobnejšie informácie sú dostupné tu.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie