< späť na zoznam akcií

XIII. Slovenský psychiatrický zjazd

21.-23.6.2018, Hotel Holiday Inn Žilina


Hlavná téma podujatia: Psychiatria 21. storočia

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Organizačný výbor: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., MUDr. Mária Králová, CSc., MUDr. Ivan André, PhD. MUDr. Jozef Dragašek, PhD. MUDr. Peter Janík, PhD., MUDr. Barbora Vašečková, PhD., MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., MUDr. Marek Zelman

Honorárny programový výbor: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. – predseda, doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Odborný program:

  • sympóziá organizované sekciami SPsS SLS - prihlasujú predsedovia Sekcií SPsS SLS
  • sympóziá na Výborom SPsS SLS vybrané témy a váriá - prihlasujú predsedovia Sekcií SPsS SLS v spolupráci s Výborom
  • e-postery - prihlasujú aktívni účastníci podujatia samostatne
  • workshopy - prihlasujú aktívni účastníci podujatia samostatne

Viac informácií nájdete tu.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie