< späť na zoznam akcií

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

18. október 2017, Bratislava


Hlavná téma podujatia: Organické psychické poruchy

 

Hlavný organizátor podujatia: Gerontopsychiatrická sekcia SPsS SLS a Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

 

Kontaktná osoba: MUDr.Mária Králová, CSc. (maria.kralova@sm.unb.sk) a MUDr. Jozef Dragašek, PhD. (jozef.dragasek@gmail.com)

 

Bližšie informácie.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie