< späť na zoznam akcií

Terapeutické postupy v denných psychiatrických stacionároch – jeseň 2017

7. november 2017, Psychiatrický stacionár, UN L. Pasteura, Košice


Hlavná téma podujatia: Terapeutické postupy v psychiatrických stacionároch, výmena skúseností, riešenie aktuálnych problémov v stacionároch

 

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

 

Kontaktná osoba: MUDr. Zuzana Janíková, primár Psychiatrického oddelenia NsP Liptovský Mikuláš, janikova@nsplm.sk

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie