< späť na zoznam akcií

Terapeutické postupy v denných psychiatrických stacionároch – jeseň 2017 - POZOR zmena termínu

12. december 2017, Psychiatrický stacionár, UN L. Pasteura, Košice


Hlavná téma podujatia: Terapeutické postupy v psychiatrických stacionároch, výmena skúseností, riešenie aktuálnych problémov v stacionároch

 

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

 

Kontaktná osoba:

MUDr. Zuzana Janíková, primár Psychiatrického oddelenia NsP Liptovský Mikuláš, janikova@nsplm.sk

MUDr. Slávka Dubinská, MHA, slavka.dubinska@unlp.sk

 

Pozvánka s programom.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie