< späť na zoznam akcií

XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

23. - 25. november 2017, Smolenický zámok, Smolenice


Hlavná téma  podujatia: Miesto psychofarmakológie vo farmakológii

 

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

 

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková Ph.D., 1 PK LF UPJŠ Košice,  dagmar.breznoscakova@upjs.sk

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie