< späť na zoznam akcií

XXII. Guensbergerov deň - program

21.3.2018, Bratislava


Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

Miesto konania: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., Psychiatrická klinika SZU a UNB Ružinov, Bratislava, tel. 02 48234 574, e-mail: forgacova@ru.unb.sk.

 

Program podujatia na stiahnutie.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie