< späť na zoznam akcií

Pinelove dni 2018. Konferencia sociálnej psychiatrie pri príležitosti 65. výročia založenia Psychiatrickej nemocnice Hronovce

17. - 18. máj 2018, Hronovce


Hlavná téma podujatia: Psychiatrické a ošetrovateľské aktivity v komunite

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia sociálnej psychiatrie SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Marek Zelman, ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce, tel. 036 75 77 201, marek.zelman@pnh.sk                            

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie