< späť na zoznam akcií

13. slovenská a 57. Česko-slovenská AT konferencia - PROGRAM

28.9. - 30.9.2018, Hotel Alexander, Bardejovské kúpele


Hlavná téma podujatia: „Tradícia a inovácia v domácej adiktológii“

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia drogových závislostí SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Miroslav Grohol, Psychiatrické oddelenie. Bardejov miro.grohol@gmail.com

Dôležité termíny:

  • 31. 8. 2018 – konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
  • 15. 9. 2018 – konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie registračného poplatku prevodom

Pozvánka

Registračný formulár

Program - FINÁLNY

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie