< späť na zoznam akcií

13. slovenská a 57. Česko-slovenská AT konferencia

28.9. - 30.9.2018, Bardejovské kúpele


Hlavná téma podujatia: „Tradícia a inovácia v domácej adiktológii“

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia drogových závislostí SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Miroslav Grohol, Psychiatrické oddelenie. Bardejov miro.grohol@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie