< späť na zoznam akcií

Jesenné zasadnutie Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS)

25.10-27.10.2017, Bratislava - Pezinok


Hlavná téma podujatia: Špecializačné štúdium na Slovensku a v EÚ, kontinuálne medicínske vzdelávanie v psychiatrii, profil psychiatra v EÚ, Európsky kompetenčný rámec v psychiatrii, špecializačná príprava v psychoterapii

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA., UPJŠ LF, 1. psychiatrická klinika, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, 055/234 3486, 055/640 3083, e-mail: jozef.dragasek@upjs.sk                        

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie