< späť na zoznam akcií

XXIII. Guensbergerov deň - PROGRAM

20.3.2019, Bratislava


Dátum a miesto konania: 20. 3. 2019,  Psychiatrická klinika LFUK a UN, Bratislava

 

Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky

 

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

 

Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., forgacova@ru.unb.sk

 

PROGRAM

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie