< späť na zoznam akcií

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS

apríl 2019, Bratislava


Dátum a miesto konania: apríl 2019, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

Hlavná téma podujatia: Budúcnosť slovenskej sexuológie

Hlavný organizátor podujatia: Sexuologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Barbora Vašečková, PhD., vaseckova@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie