< späť na zoznam akcií

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS - PROGRAM

16. apríl 2019, Nemocnica Ružinov - riaditeľstvo (zasadačka námestníka), Bratislava


Dátum konania: 16. apríl 2019, 8:00 - 12:30 hod. 

Miesto konania: Nemocnica Ružinov - riaditeľstvo (zasadačka námestníka), Bratislava

Hlavná téma podujatia: Rodový nesúlad (porucha rodovej identity)

Hlavný organizátor podujatia: Sexuologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Barbora Vašečková, PhD., vaseckova@gmail.com

Pozvánka a program podujatia - AKTUALIZOVANÁ

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie