< späť na zoznam akcií

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

3. apríl 2019, Bratislava


Dátum a miesto konania: 3. apríl 2019, Bratislava

Hlavná téma podujatia: Nové štandardné diagnostické a terapeutické postupy pri psychických poruchách

Hlavný organizátor podujatia: Gerontopsychiatrická sekcia SPsS SLS a Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Mária Králová, CSc. a MUDr. Mária Matisová, e-mail: maria.kralova@sm.unb.skmaria.matisova0408@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie