< späť na zoznam akcií

18. Dobrotkov deň _PROGRAM

11.4.2019, Bratislava


Dátum a miesto konania: 11.4.2019,  začiatok 14:00 v zasadačke VR Filozofickej fakulty UK, 2.poschodie, č.dv. 236, Gondova 2, Bratislava

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská psychologická spoločnosť, Katedra psychológie FFUK

Kontaktná osoba: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., anton.heretik@gmail.com

 

Pozvánka s prihláškou k aktívnej účasti

Program

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie