< späť na zoznam akcií

Vedecko-pracovná schôdza Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS

29.5.2019, Bratislava


Dátum a miesto konania: 29.5.2019, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava

Hlavná téma podujatia: Nové perspektívy v liečbe a doliečovaní chorých so psychickými poruchami 

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia sociálnej psychiatrie SPsS SLS

Kontaktná osoba:  MUDr. Dana Krajčovičová, PhD., krajcovicovamudr@centrum.sk

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie