< späť na zoznam akcií

XVI. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

17. - 19. 10. 2019, Tatranská Lomnica


Dátum a miesto konania: 17.-19.10.2019, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Hlavná téma podujatia:  Limity psychofarmakoterapie

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. , dagmar.breznoscakova@upjs.sk, 1. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, tr. SNP 1, 040 01 Košice

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie