< späť na zoznam akcií

XXIV. Guensbergerov deň

Bratislava, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava


Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., forgacova@ru.unb.sk   

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie