< späť na zoznam akcií

19. Dobrotkov deň

16. apríl 2020, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava


Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská psychologická spoločnosť, Katedra psychológie FiF UK

Kontaktná osoba: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., anton.heretik@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie