< späť na zoznam akcií

Jesenné psychofarmakologické sympózium

8. - 10. október 2020


Hlavná téma podujatia:  Umenie psychofarmakológie

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. , odborný garant podujatia: dagmar.breznoscakova@upjs.sk

Organizačné zabezpečenie: Dr. Katarína Šutovská PhD., MBA, Berlina s. r. o, sutovska@berlina.sk

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie