< späť na zoznam akcií

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

25. máj 2021, online


Hlavná téma podujatia: Formy traumatizácie v detstve, súvislosti s psychickým a somatickým zdravím v dospelosti, výsledky z výskumov traumatizácie v detstve v súvislosti so zdravím, prejavy traumatizácie u detí, prejavy komplexnej posttraumatickej poruchy u dospelých, možnosti prevencie a liečby, diskusia o súčasnom stave ochrany detí pred násilí

 

Hlavný organizátor podujatia: Psychoterapeutická sekcia SPsS SLS

 

Kontaktná osoba: MUDr. Natália Kaščáková, nkascakova@gmail.com

 

Bližšie informácie: pozvánka a program.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie