< späť na zoznam akcií

Cesta pacienta v komunitnej psychiatrickej starostlivosti

online


Komunitná psychiatrická starostlivosť - kazuistiky

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS 

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., lubomira.izakova@gmail.com

Podpora edukačného grantu spol. Janssen "Komplexná komunitná psychiatrická liečba ako nový prístup k liečbe psychických porúch na Slovensku"

Podujatie bude ohodnotené kreditmi ARS CME.

Účasť pre členov SPsS zdarma /ostatní účastníci registračný poplatok 10 Eur

Podrobnejšie informácie: http://kamiseminar.sk/webinarspss/#

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie