< späť na zoznam akcií

XXV. Guensbergerov deň

, Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava


Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky 

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., forgacova@ru.unb.sk   

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie