< späť na zoznam akcií

XXV. Guensbergerov deň - zverejnený program


Hlavná téma podujatia: Nové trendy v oblasti psychopatologického výskumu, Klasifikácie  duševných porúch (DSM-5 a MKCH-11), Kazuistiky

Termín konania podujatia: 13. apríl 2022

PROGRAM PODUJATIA

Miesto konania: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava, prezenčne

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia psychopatológie SPsS SLS

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., forgacova@ru.unb.sk   

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie