< späť na zoznam akcií

21. Dobrotkov deň - zverejnený program

21.4.2022


Termín konania: 21. apríl 2022

Miesto konania: Katedra psychológie FiFUK

Hlavný organizátor podujatia: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, Katedra psychológie FiFUK Bratislava

Kontaktná osoba: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., anton.heretik@gmail.com

Pozvánka a prihláška na podujatie k aktívnej účasti

Program podujatia

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie