< späť na zoznam akcií

Praktické aspekty zdravotnej starostlivosti o transrodového pacienta

, Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov


Hlavná téma podujatia: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám v rámci multidisciplinárneho prístupu

Hlavný organizátor podujatia: Sexuologická sekcia SPsS SLS 

Kontaktná osoba: MUDr. Barbora Vašečková, PhD., vaseckova@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie