< späť na zoznam akcií

Aspergerov syndróm – zmena paradigmy?

, poslucháreň NÚDCH Bratislava


Hlavná téma podujatia: Aspergerov syndróm vo svetle zmien psychiatrických diagnostických manuálov, Aspergerov syndróm a psychotické poruchy, ADHD a Aspergerov syndróm, Aspergerov syndróm u dievčat   

Hlavný organizátor podujatia: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS

Kontaktná osoba: MUDr. Ján Šuba, MPH, subajan2009@gmail.com

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie