< späť na zoznam akcií

XVII. psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

6. - 8. október 2022, Hotel Partizán, Tále


Hlavná téma podujatia: Covid a čo ďalej?    

Hlavný organizátor podujatia: Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS 

Kontaktná osoba: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., dagmar.breznoscakova@upjs.sk

Bližšie informácie o podujatí

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie