Sekcia drogových závislostí

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie drogových závislostí SPsS SLS

Výbor
predseda:

MUDr. Miroslav Grohol

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
miro.grohol@gmail.com

podpredseda:

MUDr. Boris Bodnár, MBA

CPLDZ Košice, Skladná 2, 040 01 Košice
bodnarb@centrum.sk

vedecký sekretár:

MUDr. Michal Patarák

Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
patarakmichal@gmail.com

členovia:

MUDr. Michal Turček, PhD.

Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
michal.turcek@gmail.com

MUDr. Eduard Višňovský

ADDICT spol s r.o., Krčméryho 843/14, 94901 Nitra
eduard.visnovsky@post.sk


Dozorná rada
predsedkyňa:

MUDr. Silvia Lúčna

Psychiatrická ambulancia NsP Nové mesto nad Váhom n.o., Ul. kpt. Nálepku 11, Nové Mesto nad Váhom
havanasl@mail.t-com.sk

členovia:

MUDr. Ladislav Frankovič
NsP Bojnice – sídlo Bojnice, Nemocničná 2, 97201 Bojnice
ladislav@frankovic.sk
 
MUDr. Oleg Martinove
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
Oleg.Martinove@olup-prednahora.sk

Predsedovia Sekcie drogových závislostí:

1995 – 2004    prof. MUDr.Novotný Vladimír, CSc.

2004 – 2005    MUDr. Mária Martinove, PhD.

2006 – 2014    MUDr. Eduard Višňovský

od 11/2014      MUDr. Miroslav Grohol


Akcie

 

12. Slovenská a 56. Československá AT konferencia

30.9.-2.10.2016, Bardejovské kúpele
Hlavná téma: Špecifiká ambulantných a ústavných foriem liečby závislostí

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach (9. Bojnická AT konferencia)

2.–4. október 2015, Bojnice
Hlavné témy:
  1. 1. Akútne intoxikácie v psychiatrii
  2. 2. Adherencia v liečbe závislostí
  3. 3. Nové drogy a nové závislosti a Varia

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti


Dni Prof. Vladimíra Novotného (10. Bojnická AT konferencia)

29.9.-1.10.2017, Bojnice
Hlavné témy: 
1. Nové témy v závislostiach
2. Výkony a štandardné postupy v adiktológii
3. Spoluzávislosť
Finálny program podujatia na stiahnutie tu
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

posledné voľby: 05.11.2014
Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie