Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

Výbor

predseda:

MUDr. Mária Matisová (e-mail: maria.matisova0408@gmail.com), Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

vedecký sekretár:

MUDr. Viktor Segeda, PhD. (e-mail: 177341@mail.muni.cz), Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

členovia:

MUDr. Vanda Valkučáková

MUDr. Peter Janík, PhD.

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

 

Dozorná rada:

predsedkyňa:

MUDr. Veronika Režnáková (e-mail: veronika.reznakova@gmail.com), Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

členovia:

MUDr. Silvia Žofčáková

MUDr. René Pospíšil

 

Poradný výbor sekcie:

MUDr. Mária Králová, CSc.

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

 

Čestný predseda sekcie: MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

 

Predsedovia Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

2008 – 2011 MUDr. René Pospíšil

2011 – 2015 MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

2015 – 2017 MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

od 12/2017:  MUDr. Mária Matisová


Aktuálny zoznam členov Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave ku dňu 1.12.2016 (.pdf)


Akcie

Dni profesora Matulaya, 2.-3.12.2016, Pezinok

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS, 18.10.2017, Bratislava 

posledné voľby: 31.8.2015

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie