Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

Výbor

predseda:

MUDr. Jozef Dragašek, PhD. (e-mail: jozef.dragasek@gmail.com)

I. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice

 

vedecký sekretár:

MUDr. Mária Matisová (e-mail: maria.matisova0408@gmail.com) Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

členovia:

MUDr. Vanda Valkučáková

MUDr. Peter Janík, PhD.

MUDr. Viktor Segeda, ml.

 

Dozorná rada:

predsedkyňa:

MUDr. Veronika Režnáková (e-mail: veronika.reznakova@gmail.com) Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

 

členovia:

MUDr. Silvia Žofčáková

MUDr. RenéPospíšil


Aktuálny zoznam členov Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave ku dňu 2.7.2015 (.pdf)


Predsedovia Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

2011 – 2015 MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

od 08/2015:  MUDr. Jozef Dragašek, PhD.


posledné voľby: 31.8.2015

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie