Sekcia psychopatológie

Členovia výboru a dozornej rady Sekcie psychopatológie SPsS SLS 

predseda:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, 
e-mail: forgacova@ru.unb.sk
 

vedecký sekretár:

MUDr. Ivan André, PhD., MHA
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava,
e-mail:  ivan.andre@sm.unb.sk 
 

členovia:

MUDr. Mariana Koníková
MUDr. Mária Králová, PhD.
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
 

dozorná rada:

predseda:

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

členovia:

MUDr. Jozef Radzo
MUDr. René Pospíšil

 


Zriadenie Sekcie psychopatológie (.doc dokument)

Správa o činnosti Sekcie psychopatológie (.doc dokument)


Akcie

XX. Guensbergerov deň, 23. marec 2016, Bratislava
XIX. Guensbergerov deň, 18. marec 2015, Bratislava


Predsedovia Sekcie psychopatológie

2011 – 2015   doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

od 01/2016    doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.


posledné voľby: 20.01.2016

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie