Sekcia sociálnej psychiatrie

Členovia Výboru a dozornej rady Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS

Predseda:

MUDr. Marek Zelman, PhD., Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. Zelenáka 65, Hronovce, (e‑mail: mzelman@gmail.com)

Podpredseda:

MUDr. Eva Janíková, Psychiatrická ambulancia, poliklinika Mýtna, Mýtna 5, Bratislava

Vedecký sekretár:

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD., Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

Členovia:

MUDr. Lucia Žlnayová, PhD., Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

MUDr. Marína Nvotová Slančíková, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

Dozorná rada:

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

MUDr. Barbora Vašečková, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava


Akcie

Vedecko-pracovná schôdza Sekcie sociálnej psychiatrie SPsS SLS

nekoná sa


Predsedovia Sekcie sociálnej psychiatrie

2008 – 2011   MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

2011 – 2014   MUDr. Marek Zelman

od 05/2015    MUDr. Marek Zelman


posledné voľby: 30.05.2015

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie