Sexuologická sekcia

Prezídium SLS na svojom zasadnutí dňa 29.05.2018 schválilo žiadosť Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o vytvorenie Sexuologickej sekcie.

 

Prosíme členov SPsS SLS, ktorí deklarovali záujem o členstvo v tejto novej sekcii, alebo majú záujem sa stať jej členmi, aby zaslali Členskej evidencii SLS žiadosť o rozšírenie členstva (tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk).

Nečlenovia SPsS SLS, ktorí si želajú stať sa členmi tejto Sekcie, musia najskôr vyplniť prihlášku za riadneho člena, v ktorej uvedú aj členstvo v Sexuologickej sekcii (tlačivá sú dostupné na webovej stránke SLS – www.sls.sk).

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na ďalšie spracovanie SLS (clenska@sls.sk).

 

 

MUDr. Ivan André, PhD., predseda prípravného výboru

MUDr. Ľubomíra Izáková, prezident SPsS SLS

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie