Súdno - psychiatrická sekcia

Členovia výboru a dozornej rady Súdno-psychiatrickej sekcie SPsS SLS
(zvolení v zmysle Volebného poriadku SLS dňa 28.11.2014, ZÁPISNICA z ustanovujúceho výboru Súdnopsychiatrickej sekcie SPS pri SLK)

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady Sekcie na obdobie 01/2019 - 12/2022 zo dňa 28.12.2018 (dokument 1 a 2) - zloženie výboru a dozornej rady bude aktualizované po prvom zasadnutí novozvolených riadiacich orgánov Sekcie.

predseda:

 
 

 

 

podpredseda:

 
 

 

 

vedecký sekretár:

 
 

členovia:

 
   
 
   

 

dozorná rada


predseda:

 
   

členovia:

   
 

Akcie

Medzinárodná konferencia súdnej psychiatrie

15.- 17. september 2016, Kongresový hotel Zochova chata

Hlavná téma  podujatia: Rozporné závery v znaleckom posudzovaní - kazuistiky.

Hlavný organizátor podujatia: Súdno-psychiatrická sekcia SPsS SLS, spoluorganizátor Výbor Sekcesoudní psychiatrie Českej Psychiatrickej spoločnosti.

Kontaktná osoba: MUDr. Elena Žigová, predsedníčka výboru Sekcie, GPK SZU pri PN PP v Pezinku, Malacká cesta 63, tel. 0911 505 242, zigova @pnpp.sk


 

Predsedovia sekcie

2010 – 2014 MUDr. Elena Žigová
od 11/2014   MUDr. Elena Žigová
 


posledné voľby: 28.11.2014  

   
 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie