Súdno - psychiatrická sekcia

Členovia výboru a dozornej rady Súdno-psychiatrickej sekcie SPsS SLS
(zvolení v zmysle Volebného poriadku SLS dňa 28.11.2014, ZÁPISNICA z ustanovujúceho výboru Súdnopsychiatrickej sekcie SPS pri SLK)
 

predseda:

 

MUDr. Elena Žigová

 

zigova@pnpp.sk


podpredseda:

 

MUDr. Svetozár Droba

 

droba.svetozar@slovanet.sk


vedecký sekretár:

MUDr. Miloš Burič

buric@stonline.sk

členovia:

 
Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.  

ivandoci@hotmail.com
 

MUDr. Miroslav Čerňan  

miroslav.cernan@gmail.com

dozorná rada


predseda:

 
MUDr. Imrich Glézl
imrich.glezl@gmail.com
 

členovia:

MUDr. Tibor Ďurian
durianpn@stonline.sk

 

MUDr. Marek Kudláč
mkudlac@gmail.com


Akcie

Medzinárodná konferencia súdnej psychiatrie

15.- 17. september 2016, Kongresový hotel Zochova chata

Hlavná téma  podujatia: Rozporné závery v znaleckom posudzovaní - kazuistiky.

Hlavný organizátor podujatia: Súdno-psychiatrická sekcia SPsS SLS, spoluorganizátor Výbor Sekcesoudní psychiatrie Českej Psychiatrickej spoločnosti.

Kontaktná osoba: MUDr. Elena Žigová, predsedníčka výboru Sekcie, GPK SZU pri PN PP v Pezinku, Malacká cesta 63, tel. 0911 505 242, zigova @pnpp.sk


 

Predsedovia sekcie

2010 – 2014 MUDr. Elena Žigová
od 11/2014   MUDr. Elena Žigová
 


posledné voľby: 28.11.2014  

   
 

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie