Česká a Slovenská psychiatrie

Výbor SPsS SLS sa rozhodol, že aj v rokoch 2018 a 2019 bude časopisom spoločnosti periodikum Česká a slovenská psychiatrie.

Pre členov SPsS SLS ponúkame redukciu predplatného o 50%. Cena predplatného pre rok 2018 je pre členov SPsS SLS 10,15 €.

Postačí pri objednávke časopisu uviesť, že ste členom SPsS SLS.

Vo veci predplatného kontaktujte priamo LK Permanent:

Zuzana Hrušková

obchodná referentka

L.K. Permanent, spol. s r.o.

Hattalova 12, 831 03 Bratislava

tel.:  00421/2/49 11 12 02

e-mail: hruskova@predplatne.sk

web: www.predplatne.sk

 

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Povzbudzujeme členov spoločnosti k publikovaniu svojich príspevkov v tomto časopise a dávame do pozornosti pozitíva ako sú:

  • možnosť publikovať v slovenskom jazyku,
  • redakčná rada časopisu ponúka tutoriál pri publikovaní (aj pre neskúsených autorov),
  • časopis je indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Psyc INFO a excerpovaný v Bibliographia medica Čechoslovaca.

Viac informácií o časopise nájdete na adrese  http://www.cspsychiatr.cz/predplatne.php.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie