Etická komisia

 

Predseda: 
MUDr. Michal Patarák                                   email: patarakmichal@gmail.com

Členovia:
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
MUDr. Danica Caisová
MUDr. Kvetoslav Moravčík

Stanovy etickej komisie SLS

Stanoviská Etickej komisie:
      - Stanovisko EK 1
      - Stanovisko EK 2

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie