Národný program duševného zdravia MZ SR

Dr. Izáková ako prezidentka SPs SLS je riadnym členom Rady duševného zdravia. Ide o poradný orgán ministra zdravotníctva (medzirezortným a medzisektorovým zastúpením), ktorý koordinuje a spolupracuje pri tvorbe úloh Národného programu duševného zdravia. Plnenie úloh RDZ MZ SR je verejne dostupné na webovom sídle MZ SR: http://www.health.gov.sk/Clanok?rada-dusevneho-zdravia.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie