ŠDLP

Odbor psychiatria bola vybratá pre 1. aj 2. etapu:

 

OPS pre 1. etapu:

  • predseda: doc. Ivan Dóci (hl. odborník MZ SR pre psychiatriu)
  • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
  • tajomník: Dr. Breznoščáková
  • členovia: Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Jana Grešková, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Lívia Vavrušová, Dr. Marek Zelman

 

Výber dg skupín pre 1. etapu: spektrum F30-34, F20-25, F40, 41, 43

Konečný termín: 10.10.2017

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie