ŠDLP

Odbor psychiatria bola vybratá pre 1. aj 2. etapu:

 

OPS pre odbor psychiatria - 1. a 2. etapa:

  • predseda: doc. Ivan Dóci (hl. odborník MZ SR pre psychiatriu)
  • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
  • tajomník: Dr. Breznoščáková
  • členovia: Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Jana Grešková, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Lívia Vavrušová, Dr. Marek Zelman

 Aktuálne sa pripravuje 3. etapa. Konečný termín: 15.01.2018.

 

Odbory detská psychiatria a medicína drogových závislostí, ktoré majú vlastných hlavných odborníkov, budú mať vytvorené samostatné OPS pre ŠDLP.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie