ŠDLP

OPS pre odbor psychiatria:

1. a 2. etapa: F2x.y, F4x.y

  • predseda: doc. Ivan Dóci (hl. odborník MZ SR pre psychiatriu)
  • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
  • tajomník: Dr. Breznoščáková
  • členovia: Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Jana Grešková, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Lívia Vavrušová, Dr. Marek Zelman

3. etapa: F0x.y

  • predseda: Dr. Breznoščáková
  • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
  • členovia: Dr. Ivan André, Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Milana Kovaničová, Dr. Mária Králová, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Marek Zelman

Aktuálne sa obhajuje 2. etapa a spúšťa sa 3. etapa.

 

Odbory detská psychiatria a medicína drogových závislostí, ktoré majú vlastných hlavných odborníkov, budú mať vytvorené samostatné OPS pre ŠDLP.

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie