ŠDLP a Program prevencie

Link na ŠDTP schválené MZ SR

 

OPS pre odbor psychiatria:

1. a 2. etapa: F2x.y, F4x.y

  • predseda: doc. Ivan Dóci (hl. odborník MZ SR pre psychiatriu)
  • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
  • tajomník: Dr. Breznoščáková
  • členovia: Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Jana Grešková, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Lívia Vavrušová, Dr. Marek Zelman

3. a 4. etapa: F0x.y

  • predseda: Dr. Breznoščáková
  • podpredseda: prof. Ján Pečeňák
  • členovia: Dr. Ivan André, Dr. Ján Dúžek, Dr. Ľubica Ferenčáková, Dr. Milana Kovaničová, Dr. Mária Králová, Dr. Katarína Kubašovská, Dr. Marek Zelman

Odbory detská psychiatria a medicína drogových závislostí, ktoré majú vlastných hlavných odborníkov, budú mať vytvorené samostatné OPS pre ŠDLP.

 

OPS pre preventívne postupy duševných porúch

nominovaní:

Dr. Breznoščáková, Dr. Izáková, Dr. Rosenbergerová (post predsedu)

Dr. Dragašek, Dr. Králová, Dr. Valkučáková (psychiatria)

Dr. Hrtánek (pedopsychiatria)

Dr. Turček, Dr. Kamendy (medicína drogových závislostí)

Dr. Jandová, Dr. Nôtová (psychológia)

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie