Termíny zasadnutí výboru

Zasadnutia výboru v roku 2017:

18. 1. 2017    Bratislava

15. 2. 2017    Bratislava

15. 3. 2017    Bratislava

12. 4. 2017    Bratislava

11. 5. 2017    Bratislava

15. 6. 2017    Piešťany

13. 9. 2017    Bratislava

19. 10. 2017  Bratislava

23. 11. 2017  Smolenice

18. 12. 2017  Bratislava

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie