Termíny zasadnutí výboru

Zasadnutia výboru v 1. polroku 2019:

23. 1. 2019    Bratislava

13. 2. 2019    Bratislava (počas zasadnutia expertov)

27. 3. 2019    Bratislava (počas zasadnutia expertov)

17 4. 2019    Bratislava

15. 5. 2019    Bratislava

6. 6. 2019    Košice (počas zasadnutia expertov)

 

 25. 9. 2019   Brno (počas 18. ČSPZ)

18. 10. 2019  Tatranská Lomnica (počas XVI. psychofarmakologického sympózia s medzinárodnou účasťou)

20. 11 2019  Bratislava

18. 12. 2019  Bratislava

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie