Termíny zasadnutí výboru

Zasadnutia výboru v roku 2018:

24. 1. 2018    Bratislava

28. 2. 2018    Bratislava

20. 3. 2018    Bratislava

24. 4. 2018    Bratislava

24. 5. 2018    Bratislava

21. 6. 2018    Žilina (počas XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu)

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie