Termíny zasadnutí výboru

Zasadnutia výboru v roku 2018:

24. 1. 2018    Bratislava

28. 2. 2018    Bratislava

20. 3. 2018    Bratislava

24. 4. 2018    Bratislava

24. 5. 2018    Bratislava

21. 6. 2018    Žilina (počas XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu)

12. 9. 2018    Bratislava

19. 10. 2018  Starý Smokovec (počas Jesenného psychofarmakologického sympózia)

21. 11. 2018  Bratislava

19. 12. 2018  Bratislava

 

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie