Zápisnice zasadnutia Výboru a Dozornej rady SPsS SLS 2023

Zápisnica č. 4/2023

Zápisnica č. 3/2023

Zápisnica č. 2/2023

Zápisnica č. 1/2023