Informácie pre pacientov

Ciele:

Stanovisko Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti k liecbe antidepresívami je urcené každému, kto si praje vediet viac o antidepresívach. Budeme hovorit o tom, preco lekári antidepresíva predpisujú, ako pôsobia, aké majú úcinky, vedlajšie úcinky a uvedieme aj alternatívne spôsoby liecby. Ak budete mat pocit, že niektoré Vaše otázky zostali nezodpovedané, na záver Vám poskytneme dalšie možné zdroje informácií.

Najčastejším zdrojom informácií týkajúcich sa účinnosti antidepresív, problémov po ich vysadení alebo porovnania liečby antidepresívami inými terapeutickými možnosťami je odbormá literatúra alebo internet.

Čo sú to antidepresíva:

Antidepresíva sú lieky, ktorými sa liecia príznaky depresie. Prvé antidepresívum bolo objavené v 50-tych rokoch minulého storocia a antidepresíva sa stali liekmi, ktoré podstatne zlepšili možnosti liecby depresívnej poruchy. Naše stanovisko sa bude týkat starších – klasických aj novších – selektívnych antidepresív. Väcšinu antidepresív môžeme zaradit do skupín podla hlavného mechanizmu úcinku. Názov skupiny je obvykle skratka oznacujúca tento mechanizmus úcinku. K novším antidepresívam patrí napr.skupina SSRI ( Selective Serotonin Reutake Inhibitors = selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), SNRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a sérotonínu alebo NaSSA (noradrenergické a špecifické sérotonínergické antidepresíva, SARI ( antidepresíva so zdvojeným serotonínovým pôsobením), NARI ( inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu) a RIMA (reverzibilné inhibítory monoaminoxydázy).

Ako antidepresívna pôsobia:

V súčasnosti máme k dispozícii okolo 30 rôznych druhov antidepresív. Pôsobia cestou ovplyvnovania urcitých chemických látok v mozgu. Tieto chemické látky si telo vytvára samo a nazývame ich neurotransmitery.

Neurotransmitery sú chemické látky, ktoré prenášajú signály medzi bunkami v mozgu. Pri depresii niektoré neurotransmiterové systémy, hlavne serotonínový a noradrenalínový riadne nefungujú. Podla súcasných pohladov na pôvod depresie antidepresíva nielen upravujú poruchu týchto systémov, ale pôsobia aj na dalšie procesy, ktoré sa zúcastnujú na vzniku depresie.

Na co používame antidepresíva:

Používame ich na liecbu stredne tažkých až tažkých depresívnych ochorení. Dalšie využitie majú v liecbe úzkostných porúch ako sú: panická, fobická alebo obsedantná ( nutkavá) úzkostná porucha. V niektorých prípadoch pomáhajú aj ludom trpiacim chronickou bolestou, poruchami príjmu potravy, postraumatickou stresovou poruchou.

Ak Vám lekár predpísal antidepresívum, to ešte neznamená, že máte stanovenú diagnózu depresie. Ak vám nie je jasné, preco vám bolo antidepresívum predpísané, je potrebné, aby ste sa o dôvode na liecbu, ale aj o všetkom, co s liecbou súvisí pozhovárali s vaším ošetrujúcim lekárom.

Aká je účinnosť antidepresív?

V klinických sledovania sa zistilo, že po 3 mesiacoch liecby antidepresívami sa depresia výrazne upravila u 50 – 65% osôb. Za rovnaký cas sa stav zlepšil len u 25 – 30% osôb, ktoré užívali placebo (odborný názov pre liekovú formu neobsahujúcu úcinnú látku). Môže sa Vám zdat cudné, že aj na placebe sa depresia môže zlepšit. Vysvetlenie tohto javu spocíva v tom, že súcastou úcinku väcšiny liekov (aj iných ako psychiatrických ) je aj psychologický efekt. Jeho miera (intenzita) závisí nielen od „tabletky“, ale aj od pacienta (závažnost choroby, predchádzajúcej skúsenosti s liecbou), od lekára (dôveryhodnost, spôsob komunikácie, riadenia liecby). Podobný úcinok sa zistil aj u liekov proti bolesti. Antidepresíva sú úcinné lieky, ale tak ako u mnohých iných liekov, aj na ich úcinku sa podiela placebo úcinok.

Sú nové antidepresíva lepšie ako staré antidepresíva:

Áno aj nie. Staršie antidepresíva (tricyklické a tetracyklické antidepresíva) sú práve tak úcinné ako novšie (napr. zo skupiny : SSRI, SNRI, NaSSA a podobne), ale novšie antidepresíva majú menej rizikových vedlajších úcinkov. Velkou výhodou nových antidepresív je, že v prípade náhodného alebo aj úmyselného predávkovania neohrozujú život pacienta.

Majú antidepresíva vedlajšie účinky:

Lekár Vám ich vysvetlí. Aby sa cím viac predišlo ich vzniku je dôležité, aby ste lekára informovali o chorobách, ktoré ste prekonali alebo sa na ne v súcasnosti liecite. Rovnako je dôležitý údaj o prípadnej neznášanlivosti určitých liekov. V dalšom texte uvedieme príklady niektorých vedlajších úcinkov vybraných skupín antidepresív.

Klasické antidepresíva

Vyvolávajú suchost v ústach, jemný tras, búšenie srdca, zápchu, ospalost a priberanie na hmotnosti. Najmä u starších ludí môže spôsobit dezorientovanost, spomalenie alebo zastavenie mocenia, pokles tlaku krvi a pády. Ak sa u Vás niektoré z podobných tažkostí vyskytli, bude lepšie, ak sa tejto skupine antidepresív vyvarujete. U mužov môže nastat porucha erekcie alebo sa môže vyskytnút oneskorená ejakulácia. Tricyklické antidepresíva sú pri predávkovaní nebezpecné.

SSRI

V prvých týždnoch užívania môžete pocitovať nevolnost a niekedy aj zhoršenie úzkosti. Niekedy sa môžu objavit žalúdocné tažkosti. Vyhnút sa im možno tak, že liek neužijete na lacný žalúdok, ale po najedení. Môžu negatívne ovplyvnit sexuálne funkcie. Velmi vzácne sa môžu vyskytnút stavy agresivity.

Na príbalových letácikoch je uvedených vela informácií o lieku a aj pomerne podrobný zoznam možných vedlajších úcinkov.. Avšak u velkej väcšiny pacientov sa vyskytne len velmi málo (ak vôbec) miernych vedlajších úcinkov. Ako sa organizmus postupne prispôsobuje na liek vedlajšie úcinky odoznejú, trvá to tak 1 – 2 týždne.

Zoznam možných vedlajších úcinkov je dôležitý pre Vašu informáciu, aby ste vedeli, aké vedlajšie úcinky sa prípadne môžu vyskytnút. O vedlajších úcinkoch sa môžete porozprávat s Vaším ošetrujúcim lekárom. Vážnejšie problémy, napríklad tažkosti s mocením, problémy s pamätou, pády, zmätenost sa u mladých ludí, osôb v strednom veku alebo zdravých vyskytujú len výnimocne.

Depresívnym osobám sa stáva, že majú myšlienky ublížit si, alebo myšlienky na smrt. Ak máte myšlienky na smrt, zdôverte sa svojmu lekárovi. Myšlienky na smert aj samovražedné myšlienky ustúpia spolu s inými príznakmi depresie.

Čo s vedením motorového vozidla alebo s prácou pri stroji:

Niektoré antidepresíva, najmä tie staršie, uspávajú a spomalujú reakcie. Niektoré pri vedení motorových vozidiel neprekážajú. Zapamätajte si, že samotná depresia znižuje schopnost koncentrácie pozornosti a zvyšuje pravdepodobnost nehody. Ak máte pochybnosti, poradte sa s lekárom.

Sú antidepresíva návykové?

Antidepresíva nie sú návykové ako napríklad upokojujúce tabletky typu benzodiazepínov, alkohol alebo nikotín. Po ich vysadení nebudete pocitovat túžbu vrátit sa k ich užívaniu.

V klinických štúdiách sa zistilo, že asi u jednej tretiny pacientov sa na niekolko dní po náhlom vysadení antidepresív vyskytli príznaky z vysadenia. Tieto príznaky sú napríklad – žalúdocná tažoba, nádche podobné príznaky, živé sny, pocity elektrických výbojov v tele. Podobným príznakom sa vyhneme tým, že dávky antidepresív znižujeme pomaly (aj týždne).

Čo v prípade tehotenstva:

V tehotenstve, najmä v prvých troch mesiacoch je vhodné, ak je to nutné, užívat co najnižšie dávky antidepresív. Niektoré budúce mamicky však musia užívat antidepresíva pocas celého tehotenstva. Pri liecbe antidepresívami lekár zváži možné riziká vyplývajúce z liecby, ale aj ochorenia pre matku aj dieta.

Čo v prípade dojčenia:

Ženy po pôrode bývajú niekedy depresívne – hovoríme o popôrodnej depresii. Popôrodná depresia môže mat rôzne stupne závažnosti. Niektoré depresie ustúpia pri úprave režimu a za podpory rodiny ( popôrodné blues).

Niektorým matkám sa však nepodarí ani za podpory rodiny depresiu prekonat, cítia sa unavené, smutné, to môže ovplyvnit dojcenie, vztah k dietatu, jeho ranný vývoj. V takom prípade je potrebné zahájit liecbu antidepresívami. V niektorých prípadoch sa zváži aj zastavenie dojcenia.

A co dieta? V materskom mlieku sa dietatu dostane len minimálna dávka antidepresíva.

Ako sa majú antidepresíva užívať:

 • Zostante so svojím lekárom v pravidelnom kontakte. Pri liecbe tricyklickými a tetracyklickými (klasickými) antidepresívami je vhodnejšie zacat s nízkymi dávkami a v priebehu nasledujúcich týždnov dávku zvyšovat. Lekára treba navštevovat pravidelne, bude vám zvyšovat dávku lieku, ak by ste s ním neboli v pravidelnom kontakte, mohlo by sa vám stat, že budete užívat príliš nízku, neúcinnú dávku liekov. Pri liecbe SSRI zvycajne netreba dávku zvyšovat, pociatocná dávka je už dostatocná liecebná dávka a v tejto dávke sa zvycajne pokracuje.
 • Lieky, pri objavení sa vedlajších úcinkov, radšej nevysadzujte. Mnohé vedlajšie úcinky sú len prechodného rázu, po niekolkých dnoch ustúpia. Liecbu prerušte len vtedy, ak sú vedlajšie úcinky velmi nepríjemné. V takom prípade vždy konzultujte svojho lekára.
 • Užívajte ich denne, inak nebudú úcinkovat.
 • Vyckajte, kým zaúcinkujú. Antidepresíva neúcinkujú okamžite. U väcšiny zacínajú úcinkovat po jednom až dvoch týždnoch, niekedy to trvá aj 6 týždnov, kým sa prejaví úplný liecebný úcinok.
 • Vyvarujte sa predcasného prerušenia liecby len preto, že sa už cítite lepšie. Po predcasnom prerušení liecby sa depresia môže vrátit.
 • Pokial je to len trochu možné, nepite alkohol. Alkohol, ako taký, zhoršuje depresiu, spôsobuje celkové spomalenie a ospalost u osôb súcasne užívajúcich antidepresívnu liecbu. Spôsobuje to problémy pri všetkých cinnostiach, ktoré vyžadujú sústredenie.
 • Dbajte, aby ste uschovávali antidepresíva mimo dosahu detí.
 • Pokúsili ste sa, alebo uvažovali ste o tom, že by ste sa predávkovali liekmi? Informujte o tom lekára a lieky dajte niekomu, kto ich pre Vás uschová.

Ako dlho mám užívat antidepresíva:

Antidepresíva pravdepodobne neliecia úplnú podstatu depresie. Depresiu zatial nevieme odstránit tak, aby sa už nikdy neopakovala. Bez liecby sa môže depresia upravit v priebehu 8 mesiacov, ale môže trvat aj dlhšie. Neliecená depresia môže mat svoje dôsledky, napríklad zhoršuje priebeh telesných ochorení.

Ak prestanete užívat lieky skôr než 8 – 9 mesiacov od zaciatku liecby je pravdepodobné, že príznaky depresie sa vrátia. V súcasnosti sa doporucuje, aby väcšina pacientov užívala antidepresíva ešte 6 mesiacov po tom, ako sa zacali dobre cítit. Je zbytocné uvažovat o tom, co zaprícinilo, že práve u Vás sa prejavila depresia a co ju vlastne spustilo. Dôležité je zabránit tomu, aby sa depresia vrátila.

Co ak sa depresia vráti:

Niektorým ludom sa depresia vracia znova a znova. Aj ked sú v dobrom stave je treba, aby užívali antidepresíva aj niekolko rokov v podstate preto, aby sa zabránilo návratu depresie. Tento postup je zvlášt dôležitý u starších ludí, ktorým sa depresia opakuje castejšie. Psychoterapia je vhodná ako doplnková liecba k liecbe liekmi.

Ako ovplyvnia antidepresíva môj život?

Depresia je nepríjemný stav. Podstatne znižuje práceschopnost a radost zo života. Antidepresíva Vám pomáhajú dostat sa z tohto stavu co najskôr. Predpisuje Vám ich lekár a okrem prípadných niektorých vedlajších úcinkov Váš život negatívne neovplyvní. Osoby liecené najmä novými antidepresívami lahšie znášajú zátaž v práci, užívajú si lepšie spolocenské a oddychové aktivity.

Ak ste boli dlho depresívny, blízky ludia, tí, ktorí Vás dobre poznajú (napríklad partner, partnerka) si na to možno zvykli. Niektorí ludia uviedli, že po zlepšení ich psychického stavu, ked zacali byt živší a lepšie vyzerali, museli si ich blízky opät na nich zvyknút. Prípadnú zmenu vztahov je vhodné prediskutovat s partnerom, prípadne s lekárom.

Co sa stane, ak nebudem antidepresíva užívat:

Tažko povedat. Záleží od toho, preco Vám boli antidepresíva predpísané, ako závažná, resp. tažká bola depresia a ako dlho ju už máte. Všeobecne sa uznáva názor, že depresia prejde asi po 8 mesiacoch. Ale ci stojí za to, trpiet 8 mesiacov, Túto otázku treba prediskutovat s ošetrujúcim lekárom.

Aká iná liečba depresie je možná:

 • Obvykle nestací len užívat lieky. Potrebné je aj dobré zázemie, blízka osoba, s ktorou sa môžete porozprávat, postažovat sa, prediskutovat to, co Vás taží. Vodné je aj pravidelné cvicenie, vyhýbat sa alkoholu, lahko sa stravovat, naucit sa relaxovat.
 • Pri lahších depresiách pomáha psychoterapia.
 • V prípade tažších depresií po podstatnom zlepšení stavu je vhodná kognitívne-behaviorálna psychoterapia a interpersonálna psychoterapia.
 • V niektorých prípadoch pomáha liecba svetlom a to najmä v liecbe depresií, ktoré sa opakujú vždy v zime.

Aký je vztah liečby antidepresívami a inými formami liečby depresie:

Základnou liecbou stredne tažkej a tažkej depresie je liecba antidepresívami. Psychoterapia, liecba svetlom a magnetickou stimuláciou sú doplnkové liecebné metódy. Pri liecbe lahkej depresie je plne indikovaná psychoterapia. Rastlinné antidepresívne pôsobiace látky, ktoré sa dajú kúpit v lekárni, sú urcené pre liecbu lahkých depresií. Úcinnost týchto látok nie je podložená klinickými sledovaniami.

Vhodné je doplnit si znalosti o depresii z edukacných materiálov, ktoré sú dostupné v psychiatrických ambulanciách, na internete alebo v kníhkupectvách.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie