Zelená kniha

Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva

Duševné zdravie európskeho obyvateľstva je zdrojom na dosiahnutie niektorých zo strategických politických cieľov EÚ, medzi ktoré patria úloha vrátiť Európu späť na cestu dlhodobej prosperity, trvalé udržanie záväzkov Európy týkajúcich sa solidarity a sociálnej spravodlivosti a zavedenie hmatateľných praktických výhod do kvality života európskeho obyvateľstva .

...viac v dokumente Zelená kniha...

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie