Podujatia organizované SPsS SLS - archív

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI.


Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI.


 

Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI.


Zborník abstraktov

Fotografie z podujatia 

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI.

 


Zborník abstraktov

Fotografie z podujatia

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI.


Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila spoločnosť Berlina.


Zborník abstraktov

Podujatie technicko-organizačne zabezpečila Agentúra KAMI.

Zahraničné a nadnárodné psychiatrické spoločnostiPsychiatrické zariadeniaZaujímavé stránkyPublikácie